Hoppa till innehåll

Shawn Huff, basketbollspelare

”Basketbollen eller idrotten är inte fria från diskriminering eller rasism på samma sätt som inget annat livsområde är det. Viktiga frågor för mig är också jämställdhet mellan könen och att alla har möjlighet att idrotta och hålla på med sport. Säkert har var och en som hör till en minoritet personliga erfarenheter av diskriminering. Ofta förfasar man sig över dem en stund, men genom att förfasa sig får man inte till stånd några konkreta ändringar.

Det krävs vilja av de makthavande inom idrotten, av grenförbunden och föreningarnas ledning att ändra på sakernas tillstånd. Såsom kapten för Vargflocken är jag en rollmodell för många. När jag var liten, fanns det inte rollmodeller med mitt utseende i Finland. Jag upplever att jag bär ansvaret för att i offentligheten tala för jämställdhet och mänskliga rättigheter.”


Dela på sociala medier:

Läs också andras berättelser

Upp