Hoppa till innehåll

Om kampanjen

Kampanjen Krossa inte idrotten tar modigt upp människorättsfrågor inom idrotten i Finland. Kampanjens budskap är att mänskliga rättigheter hör hemma i idrottens kärna, det förekommer problem med de mänskliga rättigheterna såväl i idrottens strukturer som i vanliga vardagliga situationer.

Det har börjat ske en ändring till det bättre såväl hos oss som ute i världen, för insikten om de mänskliga rättigheterna ökar. Med kampanjen vill Förbundet för Mänskliga Rättigheter påskynda denna förändring. Vi uppmuntrar och väcker funktionärer, fans och den stora publiken inom idrotten till en ännu bättre idrottsvärld, där vi alla ska kunna sporta tryggt och som oss själva. Tystnad, fördomar och rekord kan krossas.

Som kampanjansikten ses en rad kända finländska idrottare, som även tidigare har verkat för de mänskliga rättigheterna. Kampanjen stöds bland annat av Olympiska kommittén, Paraolympiska kommittén, Suomen Valmentajat samt Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI. Dessutom är över 40 grenförbund inom idrotten och idrottsorganisationer, nästan 30 övriga medborgarorganisationer samt Helsingfors stad aktivt med i kampanjen. Man kan anmäla sig till kampanjen på sidan Delta.

Det är frågan om den första heltäckande kampanj i Finland som handlar om de mänskliga rättigheterna inom idrotten. Den har genomförts tillsammans med kommunikationsbyrån Miltton. Bilderna av idrottare har tagit Jesse Väänänen (Snou Creative).

Kampanjen Krossa inte idrotten är en del av det arbete Förbundet för mänskliga Rättigheter utför i människorättsfrågorna inom idrotten. Förbundet för Mänskliga Rättigheter inledde med stöd av undervisnings- och kulturministeriet projektet Ta kontroll över de mänskliga rättigheterna i idrotten år 2020. I projektet har bl.a. grenförbund och andra aktörer inom idrotten utbildats i grunderna för de mänskliga rättigheterna. Arbetet för en idrottsvärld som respekterar de mänskliga rättigheterna fortsätter också 2022.

Mer information:

Kampanjplanerare Tommy Lindgren, tommy.lindgren@ihmisoikeusliitto.fi, tel. tel:+358 44 7420409

Upp