Hyppää sisältöön

Urheilu on rikki, jos urheilijoiden sanan- ja mielipiteenvapautta rajoitetaan

Sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista julkisesti mielipiteitään. Siihen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Myös urheilijoilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ja ottaa kantaa vaikkapa ihmisoikeusongelmiin.

Sananvapaudella on laissa kuitenkin rajansa. Sananvapaus ei esimerkiksi oikeuta syrjivää puhetta, kunnianloukkausta, kiihottamista kansanryhmää vastaan tai väkivaltaan yllyttämistä. Joissain tilanteissa työlainsäädäntö ja lojaliteettiperiaate rajaavat sitä, mitä työntekijä voi julkisesti sanoa.

Sanan- ja mielipiteenvapauteen liittyviä ihmisoikeusongelmia urheilussa

  • Vaikka urheilijoilla teoriassa on vapaus tuoda urheilun sisäisiä ongelmia esiin, heidän voi olla vaikea puhua epäkohdista esimerkiksi aiemman mitätöinnin tai syrjivän kohtelun takia.
  • Urheilijat eivät välttämättä uskalla nostaa epäkohtia esiin, koska pelkäävät sen vaikuttavan uraansa.
  • Kansainvälisten urheilujärjestöjen säännöt saattavat rajoittaa urheilijoiden mahdollisuutta käyttää sananvapauttaan tai ilmaista mielipidettään esimerkiksi urheilutapahtumien yhteydessä. Esimerkki: Olympialiikkeen peruskirjan artikla 50 kieltää urheilijaa ilmaisemasta mieltään tai ottamasta kantaa poliittisiin, uskonnollisiin tai etnisyyteen liittyviin asioihin olympialaisten tapahtumapaikoilla. 
  • Rasistisia, seksistisiä tai muuten syrjiviä kommentteja pyritään oikeuttamaan sananvapaudella. Esimerkki: Kannattajat tai urheilutoiminnassa mukana olevat henkilöt solvaavat urheilijaa tai tuomaria.

Näin teemme muutoksen:

  • Lajiliitot ja urheiluseurat kunnioittavat urheilijoiden oikeutta käyttää sanan- ja mielipiteenvapauttaan. Ne myös aktiivisesti kysyvät helposti katveeseen jäävien urheilijoiden, kuten syrjinnälle alttiiden ryhmien, näkemyksiä eri asioista. 
  • Urheilun vastuutahot tunnistavat sananvapauden rajat ja puuttuvat urheilijoihin, valmentajiin tai tuomareihin kohdistuvaan syrjivään puheeseen, kuten rasismiin tai sukupuoleen perustuvaan häirintään.
Ylös