Hyppää sisältöön

Urheilu on rikki, jos seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät voi urheilla omana itsenään

Sateenkaari-ihmiset on kattokäsite, jolla kuvataan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.

Seksuaalivähemmistöt viittaa ihmisiin, joiden seksuaalinen suuntautuminen on jotain muuta kuin heterous. Seksuaalivähemmistöjä ovat esimerkiksi homot, lesbot sekä bi-, pan- ja aseksuaalit.

Sukupuolivähemmistöt viittaa ihmisiin, jotka eivät koe syntymässä määriteltyä sukupuolta omakseen tai joiden sukupuoli, sen ilmaisu ja kokemus eivät vastaa normatiivisia käsityksiä sukupuolesta. Sukupuolivähemmistöihin kuuluminen on itsemäärittelykysymys, ja näitä identiteettejä ovat muun muassa transsukupuolinen, transvestiitti, muunsukupuolinen ja joillekin intersukupuolinen.

Lue lisää sateenkaarisanastosta.

Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki kieltävät sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä ihmisoikeusongelmia urheilussa

 • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen ei saada sitoutettua kaikkia urheilujärjestössä toimivia, eikä koulutusta ja tietoa ole tarpeeksi. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa sateenkaari-ihmiset on usein huomioitu vain osittain tai ei ollenkaan. Sateenkaari-ihmiset ovat urheilussa pääosin niin sanotusti kaapissa syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun pelon vuoksi.
 • Urheilussa vallitsee rajoittava binäärinen sukupuolikäsitys, jonka mukaan sukupuolia on kaksi: mies ja nainen. Transihmiset ja intersukupuoliset eivät aina pääse urheilemaan oman sukupuolensa mukaisiin ryhmiin ja sarjoihin. Sukupuolivähemmistöön kuuluva ei tiedä, mihin sarjaan osallistua urheilutapahtumissa.
 • Sukupuolitetut asu- ja varustesäännöt rajoittavat sukupuolivähemmistöjen osallistumista.
 • Urheilutilojen fyysiset rakenteet kuten ‘miehiin’ ja ‘naisiin’ jaotellut wc:t, pukuhuoneet ja peseytymistilat voivat estää turvallisen osallistumisen. Sateenkaari-ihmiset eivät löydä tietoa liikuntapaikoista, -tiloista ja -palveluista, joissa heidät on huomioitu.
 • Urheilujärjestöt, valmentajat tai urheilijat viestivät sateenkaariurheilijoista ajoittain tavoilla, jotka voivat vahvistaa stereotypioita ja ennakkoluuloja. Tahalliset tai tahattomat epäasialliset kommentit voivat estää osallistumista.
 • Erityisesti poikien sarjoissa seksuaalivähemmistöihin kuuluvat joutuvat muiden urheilijoiden tai valmentajan syrjinnän kohteeksi.
 • Transihmisten ja intersukupuolisten urheilijoiden asemasta puhutaan kuulematta heitä itseään tai heitä edustavia järjestöjä.

Näin teemme muutoksen:

 • Ihmisoikeuksien toteutuminen urheilussa edellyttää toimia kaikilla tasoilla. Erityisesti urheilun vastuutahoilla on velvollisuus tuntea keskeiset lait ja varmistaa niiden noudattaminen, esimerkiksi seuran toiminnassa.
 • On tärkeää käsitellä ongelmat lajin sisällä, mutta aina se ei riitä. Ihmisoikeuksien toteutumista uhkaava tilanne voi vaatia yhteydenottoa poliisiin tai yksittäisissä tapauksissa esimerkiksi tasa-arvo- tai yhdenvertaisuusvaltuutettuun.
 • Jokaisella on oikeus olla oma itsensä, olla kaapissa tai ulkona kaapista. Valinnan ei tule perustua pelkoon syrjinnästä.
 • Urheilun toimijat eivät tuo esille kenenkään sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista asiaankuulumattomasti tai halventavasti.
 • Sukupuolivähemmistöillä on oikeus määritellä itse sukupuolensa ja osallistua harrasteryhmiin ja kilpailuihin identiteettinsä mukaisesti. Sukupuolittamista puretaan aktiivisesti.
 • Asuja ja varusteita koskevat säännöt muutetaan sukupuolineutraaleiksi. Tarvittaessa asut ja varusteet voidaan valita sukupuolen itsemäärittelyn mukaisesti.
 • Liikuntapaikoissa on peseytymiseen ja vaatteiden vaihtoon myös tiloja, joita ei ole sukupuolitettu ja joissa on mahdollisuus yksityisyyden suojaan. Tilojen käyttöä ei tarvitse perustella.
 • Tietoa urheilupaikkojen ja toiminnan esteettömyydestä on helposti saatavilla esimerkiksi netissä, ja urheilujärjestöt tiedottavat sateenkaarisensitiivisyydestään avoimesti.
 • Lajiliitot ja seurat kouluttavat henkilöstöä ja valmentajia yhdenvertaisuudesta, sateenkaaritematiikka mukaan lukien.
 • Urheilujärjestöt purkavat viestinnässään ja kuvastoissaan stereotypioita.
 • Urheilutoimijat huomioivat sateenkaari-ihmiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissaan sekä osallistavat päätöksentekoon niitä, joita asiat koskevat. Sateenkaarijärjestöjen asiantuntemusta hyödynnetään aktiivisesti.
Ylös