Hyppää sisältöön

Urheilu on rikki, jos rasismiin ei puututa järjestelmällisesti kaikessa toiminnassa

Rasismi on pitkään määritelty yksilöiden tai ryhmien väliseksi tahalliseksi tai tahattomaksi, ennakkoluuloihin, asenteisiin ja tietämättömyyteen perustuvaksi rasistiseksi käytökseksi, joka ilmenee vihapuheena, syrjintänä, väkivaltana tai näennäisen neutraaleina käytäntöinä. Rasismia on kuitenkin myös yhteiskunnan kaikki rakenteet läpäisevä rakenteellinen rasismi sekä eri etnisiin ryhmiin kuuluvien ihmisten erilainen arvostaminen. Esimerkiksi työelämässä, koulutuksessa tai urheilutoiminnassa on tiettyjä ryhmiä suoraan tai välillisesti syrjiviä toimintatapoja. Valkoisuuden normi sekä ruskeiden ja mustien ihmisten syrjintä on pesiytynyt syvälle myös urheiluun.

Rasistinen syrjintä on kielletty muun muassa yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilta lisää rasismista.

Rasismiin liittyviä ihmisoikeusongelmia urheilussa

 • Rekrytointiprosessit sekä viralliset ja epäviralliset verkostot sulkevat ulos ei-valkoisia ihmisiä. Urheilujärjestöjen päättäjinä ja työntekijöinä on vähän tai ei lainkaan ruskeita ja mustia ihmisiä.
 • Ruskeisiin ja mustiin urheilijoihin, valmentajiin ja tuomareihin kohdistuu rasismia. Kohteeksi joutuvat erityisesti afrosuomalaiset ja afrikkalaistaustaiset. Tekijät voivat olla muita urheilijoita, katsojia tai esimerkiksi muiden seurojen valmentajia. Esimerkki: Kanssaurheilijat tai katsojat huutavat rasistisia solvauksia tai tekevät rasistisia eleitä.
 • Osa urheilijoista kohtaa moniperusteista syrjintää. Esimerkki: Uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluviin tyttöihin voi kohdistuu rasismia ja syrjintää sekä uskonnon, oletetun etnisen taustan että sukupuolen perusteella.
 • Rasismia kokevat joutuvat edelleen usein itse peräämään oikeuksiaan eivätkä saa riittävää tukea valmentajalta, seuralta tai lajiliitolta.
 • Lajiliitot, seurat tai tuomarit eivät puutu rasismiin systemaattisesti. Esimerkki: Kilpailun annetaan jatkua rasististen huutojen jälkeen tai rangaistus huudoista on näennäinen.
 • Rasistiset syvärakenteet sulkevat ulos potentiaalisia harrastajia tai saavat lapset ja nuoret keskeyttämään harrastuksen. Antirasismin edistämiseen ei saada sitoutettua kaikkia urheilujärjestössä toimivia, eikä koulutusta ja tietoa ole tarpeeksi.
 • Seuroilla ja valmentajilla on rasistisia ja syrjiviä asenteita, jotka voivat tulla esiin esimerkiksi mikroagressioina. Myös alkuperäiskansa saamelaiset voivat joutua syrjinnän kohteeksi taustansa takia. Esimerkki: Joukkueen uusi etniseen vähemmistöön kuuluva urheilija kohtaa tahallisia tai tahattomia rasistisia kommentteja.
 • Romaneihin kohdistuvat asenteet kaventavat mahdollisuuksia urheilla ja liikkua. Esimerkki: Romanien voi olla vaikeaa löytää lajia tai seuraa, jossa tuntee kuuluvansa yhdenvertaisesti joukkoon.

Näin teemme muutoksen:

 • Ihmisoikeuksien toteutuminen urheilussa edellyttää toimia kaikilla tasoilla. Erityisesti urheilun vastuutahoilla on velvollisuus tuntea keskeiset lait ja varmistaa niiden noudattaminen, esimerkiksi seuran toiminnassa.
 • On tärkeää käsitellä ongelmat lajin sisällä, mutta aina se ei riitä. Ihmisoikeuksien toteutumista uhkaava tilanne voi vaatia yhteydenottoa poliisiin tai yksittäisissä tapauksissa esimerkiksi tasa-arvo- tai yhdenvertaisuusvaltuutettuun.
 • Urheilujärjestöjen johtajat viestivät yksiselitteisesti sitoutumisesta rasismin purkamiseen ja siihen puuttumiseen. Rasismin purkaminen on mukana järjestöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa, tavoitteissa ja toimenpiteissä.
 • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiselle on sovittu vastuuhenkilöitä, joille varmistetaan riittävät toimintaedellytykset.
 • Urheilun johtajat, kouluttajat ja valmentajat oppivat tunnistamaan rasismin eri muotoja toiminnassaan. Valmentajille järjestetään aiheesta koulutusta ja täydennyskoulutusta.
 • Urheilujärjestöt puuttuvat rasismiin kaikissa tilanteissa. Vastuutehtävissä toimivat ovat selvillä siitä, miten rasismiin puututaan. Mikäli rikoksen tunnusmerkistö täyttyy, seura tai tapahtuman järjestäjä vie tapauksen poliisin tutkittavaksi ja seuraa sen etenemistä.
 • Lajiliitot ja seurat asettuvat yksiselitteisesti rasismia kokeneen tueksi. Kokemuksia ei mitätöidä.
 • Urheilujärjestöt tekevät tietoista työtä moninaisuuden lisäämiseksi kaikissa rooleissa ja kaikilla tasoilla.
 • Urheilujärjestöt keräävät systemaattisesti tietoa ja seuraavat antirasistisen työn edistystä, sekä kehittävät antirasistista toimintaa yhdessä laajalla rintamalla.
 • Urheilujärjestöt hyödyntävät antirasististen ja rasismia kokeneita ryhmiä edustavien yhdistysten asiantuntijuutta.
Ylös