Hyppää sisältöön

Rasismi on myös urheilukenttien ongelma

BLOGI / Lotta Mecklin

Urheilussa ilmenee rasismia. Tämän voi huomata, kun pelkästään seuraa urheilu-uutisointia. Vaikka rasismin olemassaolo urheilussa tiedetään, on suomalainen tutkimus ilmiöstä edelleen hyvin vähäistä, lähes olematonta.

Haastattelin pro gradu -tutkielmassani Jalkapalloilijoiden kokemuksia rasismista ja antirasismista Suomessa (2022) kuutta pääsarjatason jalkapalloilijaa. He kertoivat teemahaastatteluissa kokemuksiaan lajin sisällä kohtaamastaan rasismista, rasismiin puuttumisesta sekä antirasistisen työn tilasta suomalaisessa jalkapallossa.

Rasismin yleisyydestä Suomessa kertoo myös EU:n perusoikeusviraston vuonna 2018 julkaisema Being Black in the EU -tutkimus, jonka mukaan afrikkalaistaustaiset ihmiset kokevat Suomessa enemmän rasistista syrjintää ja ahdistelua kuin muissa tutkimuksen kohteena olleissa EU-maissa. Urheilussa ilmenevää rasismia ei kuitenkaan tarkasteltu tässä tutkimuksessa.


Jaa somessa:

Ylös